KALENDAR DOGAĐANJA 2023 - 2024

NAZIV DOGAĐAJA DATUM ODRŽAVANJA NAPOMENA
IZBORNO-IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA 03.12.2023 god. Poćetak u 10,00 sati ribički dom
NAJ RIBIČ ŠRD LUDBREG 2024 2024 Datumi održavanja će se naknadno  objaviti
29. KUP GRADA LUDBREGA 21.07.2024 god. Nedjelja Podložno izmjenama ovisno o kalendaru liga HŠRS , SRSVŽ za 2024
ŠARANSKA LIGA SRSVŽ    
?    
?    
?    
?    
?