1. OPĆI PODACI

Ribolovno područje Administrativne granice Varaždinske županije ,Grada Ludbrega , Opčine Martijanec , Sveti Đurđ , Veliki  Bukovec i Mali Bukovec
Ribolovna zona DRAVA - DUNAV
Ovlaštenik ribolovnog prava ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO LUDBREG  (ŠRD LUDBREG)
Adresa 42230 LUDBREG ,VINOGRADI LUDBREŠKI , STARJAK 8
Telefon , fax , email , web Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , www.srd-ludbreg.hr
Predsjednik ŠRD Ludbreg (odgovorna osoba) Đuro Jančić, Vatroslava Lisinskog 33, Ludbreg , +385 98 761 984 , Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tajnik ŠRD Ludbreg (osoba s pravom zastupanja) Dražen Filipović, Lovački put 1, Ludbreg , +385 91 621 5980 , Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 2. RIBOLOVNE VODE

TEKUĆICE STAJAĆICE
NAZIV DULJINA POVRŠINA NAZIV Pr. DUBINA POVRŠINA
km ha   ha
Drava  20 760,18 Hrastovljan 10 14
Bednja  25 90 Jamičak  6 4,3
Plitvica   22 35,01 Jezero - Lešće    5 7,5
Jezero HE     13 352 V. Bukovec* 2 1,1
Der. Kanali     2 32,76 Karlovec* 1,5 0,5
      Segedin* 2 0,3
      Sv. Đurđ* 1,5 0,3
      Županec* 1,2 0,3
      Jezero - Otok 1,5 2,2
      Športski ribnjak (stara bednja) 1,5 2,6
UKUPNO 82 1269,95 UKUPNO   33,1
SVEUKUPNA POVRŠINA 1303,05

3. NAPOMENA

1. Stari tok rijeke DRAVE od HE !Čakovec" do utoka u akumulacijsko jezero HE "Dubrava" u Administrativnim granicama Varaždinske županije, Opčine Martijanec , Sveti Đurđ , Veliki  Bukovec i Mali Bukovec .
2. Jezero HE "Dubrava" sa pripadajućim postranim potocima i šljunčarama-šoder grabama u Administrativnim granicama Varaždinske županije, Opčine Martijanec , Sveti Đurđ , Veliki  Bukovec i Mali Bukovec .
3. Rijeka Bednja od mosta sela Leskovec do utoka u rijeku Dravu sa pripadajućim potocima u Administrativnim granicama Grada Ludbrega , Opčine Martijanec , Sveti Đurđ , Veliki  Bukovec i Mali Bukovec .
4. Rijeka Plitvica od sela Vrbanovec do utoka u rijeku Dravu u Administrativnim granicama Opčine Martijanec , Sveti Đurđ , Veliki  Bukovec i Mali Bukovec .
5. *Šljunčare veliki Bukovec (lovački dom) , Karlovec , Segedin , Sveti Đurđ i Županec  prema planu upravljanja su u velikoj mjeri zatrpane te u njima vladaju nepovoljni uvjeti za život riba te se na tim šljunčarama ne obavlja  športski ribolov  niti provode mjere gospodarenja dok se ne uspostave povoljni uvjeti za ribe .