POSEBNE ODREDBE NA PODRUČJU ŠRD LUDBREG !

POSEBNE ODREDBE NA PODRUČJU ŠRD LUDBREG
• Ribolovni pribor mora biti pod stalnim i neposrednim nadzorom ribolovca
• Zabranjeno je polaganje prava i trajno označavanje  ribolovnog mjesta, izgradnja nastambi i nadstrešnica.

• Obavezna je upotreba čuvarice, te sva riba u čuvarici smatrat će se zadržanom ribom

• Na dijelu sportskog ribnjaka kod ribičkog doma takozvanom Novi kop ograničava se ribolov na sve vrste slatkovodnih riba osim za vrijeme održavanja natjecanja

Na Sportskom ribnjaku kod ribičkog doma zabranjuje se ribolov na sjevernoj strani obale tj. od mjesta Kučan i dozvoljen je samo na obali sa strane ribičkog doma , a koji će se kroz radne akcije i druge moguće naćine urediti kako pristupom tako i uređenjem ribolovnih mjesta.

Od mosta u mjestu Kapela podravska do ušća Bednje u rijeku Dravu kao i na takozvanom Mlinskom kanalu koji se nalazi u gradu Ludbregu i to na dijelu od mlina nekadašnjeg poduzeća Bednja d.o.o do samog utoka u rijeku Bednju ograničava ribolov te je dozvoljen samo uz upotrebu štapa bez role (Direktaš) ,ova ograničenja se primjenjuju u vremenu od 01.01. do 31.03.

• Kadeti (članovi do 15 godina starosti) smiju obavljati ribolov samo pod nadzorom starijeg ribiča sa položenim ribičkim ispitom i samo sa jednim ribolovnim priborom.
• Kod ribolova metodom »Ulovi i pusti« nije dozvoljena upotreba čuvarice.
• Dužnost svakog ribolovca je održavanje reda i čistoće na svim vodama, poštivanje svih propisa i zabrana, te prijava prekršitelja ribočuvaru. Za zaštitu ribljeg fonda, kvalitetu vode i čistoću okoliša odgovorni su svi ribolovci.
• Ribolov na vodama kojima gospodari ŠRD LUDBREG vrši se u skladu s važećim zakonom uz DODATNA OGRANIČENJA NA VODAMA STAJAČICAMA (ribnjaci i šoderice)
• Šaran preko 6 kg i amur do 2 kg i preko 8 kg OBAVEZNO se vraća neozlijeđen u vodu, a ozlijeđene ribe predaju se ribočuvaru.
• Ribolovci koji ribe ne namjeravaju zadržati, dužni su ulovljenu ribu nakon vaganja i slikanja ODMAH neozlijeđenu pustiti u vodu

ŠARAN - 2 komada dnevno, ili
ŠTUKA - 2 komada dnevno, ili
SMUĐ - 2 komada dnevno, ili
SOM - 2 komada dnevno, ili

OSTALE VRSTE RIBA DO 5 KG DNEVNO

Skrećemo Vam pozornost da nakon poribljavanja je zabranjen ribolov na vodi koja se poribljava u trajanju od 10 dana

Upotreba čamca za obavljanje ribolova je dozvoljena samo ukoliko je čamac/plovilo pravilno registrirano

DUŽNOST SVAKOG RIBOLOVCA

je održavanje reda i čistoće na svim vodama, poštivanje svih propisa i zabrana, te prijava prekršitelja ribočuvaru. Za zaštitu ribljeg fonda, kvalitetu vode i čistoću okoliša odgovorni su svi ribolovci.

Odlukom skupštine svaki punoljetni ribič uz kupnju dozvole za tekuću godinu plaća naknadu za radne akcije u iznosu od 100,00 kuna , ujedno je donesena odluka da se radnih akcija i obaveze plaćanja oslobađaju osobe starije od 65. Godina i teže invalidne osobe što dokazuju osobnim dokumentom kod kupnje dozvole za obavljanje ribolova na ribolovnom području športsko ribolovnog društva Ludbreg.

POPIS ULOVA
Vodi s putem aplikacije mRibic

UPISNINA ZA NOVE ĈLANOVE IZNOSI 300 Kuna


SPONZORI